کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

تشکیل کارگروه تعیین تعرفه حق‌التحریر

تشکیل کارگروه تعیین تعرفه حق‌التحریر

با توجه به موعد قانونی تغییر و تعیین تعرفه حق‌التحریر جدید دفاتر اسناد رسمی در سال آتی، کانون سردفتران و دفتریاران مبادرت به تشکیل کارگروه موردنظر به‌منظور انجام اقدامات لازم در این خصوص كرد.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، بنا به اظهار علی جلیلیان، عضو هیئت‌مدیره و مسئول کارگروه یادشده، اولین جلسه موردنظر در این خصوص سه‌شنبه 17 مهرماه با حضور تعدادی از همکاران صاحب‌نظر که در تعیین حق‌‌التحریر دوره‌های قبلی تأثیر مستقیم و بسزایی داشته‌اند تشکیل و مقرر شد ترتیبی اتخاذ شود که با مشارکت همکاران سراسر کشور از توانایی و ظرفیت‌های موجود در حوزه سردفتری و دفتریاری در خصوص موضوع نهایت استفاده به عمل آید.

 

وي ادامه داد: طی مکاتبه با کانون‌ها و جوامع سراسر کشور از آنان تقاضا شده طرح‌ها و نظرات خود را حداکثر تا تاریخ 97/8/15 به کانون مرکز اعلام و ارسال نمایند. همکاران در استان تهران نیز می‌توانند تا تاریخ یادشده نظرات و ایده‌های خود را کتباً با مراجعه به واحد امور مالی کانون به آقای رشتیانی تحویل نمایند.

 

جليليان در پايان گفت: بدیهی است متعاقباً با حضور صاحبان طرح‌ها و نظرات ارائه‌شده، جلسات کارگروه تشکیل و نظرات گردآوری شده به‌منظور دست‌یابی به بهترین نتیجه ممکن و تعیین حق‌التحریر مناسب دفاتر مورد مداقه و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/07/18