کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 11 اسفند 1399

فراخوان معرفی صاحبان تألیف و ترجمه در خانواده دفاتر اسناد رسمی

فراخوان معرفی صاحبان تألیف و ترجمه در خانواده دفاتر اسناد رسمی

روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، با اعلام فراخواني از تمامي اعضاي خانواده دفاتر اسناد رسمي اعم از بازنشستگان،  سردفتران و دفترياران سراسر كشور كه تاكنون تأليف يا ترجمه‌اي داشته‌اند، دعوت به مشاركت مي‌نمايد.

 

 

 

باسمه تعالي


همكاران ارجمند


احتراما نظر به اينكه كانون سردفتران و دفترياران قصد دارد روز ششم دي ماه امسال را هرچه باشكوه‌تر برگزار نمايد، از تمامي اعضاي خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمي اعم از بازنشستگان، سردفتران، دفترياران  سراسر كشور كه تاكنون كتاب تأليف يا ترجمه داشته اند، دعوت به مشاركت مي‌نمايد.


اين كانون در نظر دارد نمايشگاهي از آثارمكتوب دريافتي از همكاران سراسر كشور را در همايش ششم دي‌ماه در محل برگزاري همايش برپا نمايد.

 

همكاران محترم مي‌توانند دو نسخه از آثار خود را به همراه نام و نام خانواگي، شماره دفتر و سمت خود تا پايان آبان ماه با پست پيشتاز به روابط عمومي كانون به نشاني تهران، خيابان شهيد استاد مطهري، روبروي خيابان سنايي، پلاك 273، ‌صندوق پستي 419-14335 ارسال نمايند.

 


 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/08/02