کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 10 اسفند 1399

تقاضا،صدور،دریافت معرفی‌نامه و تایید دارو در مراکز درمانی طرف قرارداد کانون الکترونیکی می‌شود

تقاضا،صدور،دریافت معرفی‌نامه و تایید دارو در مراکز درمانی طرف قرارداد کانون الکترونیکی می‌شود

مدير بيمه و درمان كانون گفت: با توجه به تحویل و انجام تست‌های نهایی پنل مراکز درمانی طرف قرارداد، از اواسط هفته آینده، فرآیند تقاضا، صدور و دریافت معرفی نامه به مراکز درمانی طرف قرارداد به صورت الکترونیکی برای یکایک سردفتران و دفتریاران از طریق پنل بیمه شدگان کانون سردفتران و دفتریاران و در 30 استان برای کانونها و جوامع سراسر کشور بارگذاری خواهد شد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران،‌ عليرضا سليمي نائيني با بيان اينكه با اجرایی شدن این طرح، مراجعه حضوری، مکاتبات، نمابر و استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای دریافت معرفی نامه به مراکز درمانی طرف قرارداد منتفی مي شود، اظهار داشت: همکاران در هر نقطه ای از سراسر کشور امکان تقاضا، صدور و دریافت معرفی نامه به مراکز درمانی را به صورت الکترونیکی از طریق پنل بیمه شدگان خواهند داشت.

 

وي با تاكيد بر اينكه در سامانه مورد نظر، همزمان با صدور معرفی نامه الکترونیکی،  نسخه ای از آن به صورت الکترونیکی در پنل مراکز درمانی طرف قرارداد، قرار خواهد گرفت،‌ افزود: همکاران بعد از پرینت از  معرفی نامه خود، رأسا نسبت به مهر و امضای آن اقدام و به مراکز درمانی طرف قرارداد ارایه نمایند و مراکز درمانی نیز می‌توانند نسخه ارایه شده را با نسخه دریافتی در پنل خود تطبیق دهند.

 

سليمي نائيني ادامه داد: با هماهنگی از سال آینده می توان ارایه معرفی نامه از سوی همکاران به مراکز را حذف و همکاران صرفا بعد از ارایه  تقاضای معرفی نامه در پنل، به مراکز درمانی طرف قرارداد مراجعه و معرفی نامه را در همان مرکز دریافت نمایند.

 

مدير بيمه و درمان كانون همچنين از پايان طراحی و تحویل سامانه تایید الکترونیکی داروها حداکثر ظرف ماه جاری خبر داد و گفت: بعد از تحویل انجام تست‌های نهایی، فرآیند تایید داروهای مورد نیاز همکاران  در حدود 400 داروخانه طرف قرارداد سراسر کشور به صورت الکترونیکی از طریق داروخانه‌های طرف قرارداد انجام شده و هرگونه مراجعه و رفت وآمد و مکاتبه در این خصوص منتفی خواهد شد.

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/08/02