کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 13 اسفند 1399

دومین جلسه کارگروه تعیین تعرفه حق‌التحریر با حضور اعضای کارگروه برگزار شد

دومین جلسه کارگروه تعیین تعرفه حق‌التحریر با حضور اعضای کارگروه برگزار شد

دومين جلسه كارگروه تعيين تعرفه حق‌التحرير با حضور اعضاي كارگروه برگزار شد.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، در اين جلسه پيشنهادات واصل شده از سوي كانون ها و همكاران در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفت.

 

جليليان، عضو هيات مديره و رئيس كارگروه تعيين تعرفه حق‌التحرير از ديگر كانون‌ها و جوامع و سران دفاتر درخواست كرد با ارسال نظرات و پيشنهادات خود در اين راستا به اين كارگروه براي اتخاذ تصميم صحيح و همه جانبه كمك نمايند.

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/09/13