کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 05 مهر 1399

درخواست کانون درخصوص اظهارنظر درمورد اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

درخواست کانون درخصوص اظهارنظر درمورد اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

درخواست كانون درخصوص اظهارنظر درمورد اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده.

 

 

 

به گزارش روابط عمومي،‌ در جلسه اي كه صبح امروز با حضور دشتي اردكاني، رييس كانون سردفتران و دفترياران در كميسيون اقتصادي مجلس برگزار شد، متني به عنوان اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده پيشنهاد شده است.

 

از همكاران گرامي درخواست مي شود نظرات و پيشنهادات خود را در اين رابطه به واحد حقوقي كانون سردفتران و دفترياران ارسال فرمايند.

 

متن پيشنهادي به اين شرح است:

 

باسمه تعالي

 

پيشنهادات جديد درخصوص لايحه ماليات بر ارزش افزوده


ماليات خروج از كشور

ماده الحاقي_ به دولت اجازه داده مي‌شود بابت خروج هر مسافر ايراني از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز نمايند. ميزان وجوه مذكور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد.

 

تبصره_ دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور(دارندگان اجازه خروج دانشجويي)، بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي گردند،‌دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام مي‌شوند. همچنين ايرانيان مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي، درخصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده،‌مستثني مي‌باشند.

 

ماليات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سيكلت


ماده الحاقي_ ماليات نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسيكلت، به استثناء ماشين هاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي و شناورها مشمول ماليات نقل و انتقال به شرح زير مي باشد: تا قيمت دو ميليارد ريال به ميزان نيم درصد (0.5%) و نسبت به مازاد دو ميليارد ريال يك و نيم درصد(1.5%) به ماخذ مذكودر در تبصره (1) ماده (29) اين قانون براي سال توليد ماخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده تا 6 سال پس از سال توليد سالانه ده درصد(10%) كاهش مي يابد و براي سالهاي ششم به بعد، چهل درصد(40%) ماخذ ياد شده خواهد بود.

 

تبصره: مراجع تنظيم سند و تعويض پلاك مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال خودرو و موتورسيكلت، تاييديه پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده را از انتقال دهنده يا وكيل وي اخذ و شماره و تاريخ آن را در اسناد تنظيمي درج نمايند. مراجع مزبور در صورت تخلف از حكم اين تبصره،‌علاوه بر الزام به پرداخت ماليات تقويت شده،‌مشمول جريمه اي به ميزان دو درصد(2%) در هر ماه تا زمان پرداخت خواهند بود. جريمه مزبور غيرقابل بخشش مي باشد.

 

ماليات و عوارض كالاهاي مخرب محيط زيست


ماده الحاقي_ سازمان امور مالياتي مكلف است در هر دوره مالياتي از توليد كنندگان و وارد كنندگان كالاهاي مخرب محيط زيست شامل پلاستيك،‌تركيبات پليمري،‌شيشه، كاغذ و مقوا به ميزان 2 درصد قيمت فروش كالا ماليات و عوارض سبز اخذ كند. سازمان امور مالياتي مكلف است كه حداكثر تا پانزدهم هر ماه هفتاد درصد(70%) از ماليات و عوارض مذكور را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) و سي درصد(30%) مابقي آن را به حساب صندوق ملي محيط زيست واريز نمايد تا صرف كمك به بازيافت پسماندهاي عادي و و يژه و ارايه تسهيلات براي بازيافت گردد.

 

تبصره يك: سازمان محيط زيست مكلف است فهرست كالاها و واحدهاي توليد كننده كالاهاي مخرب محيط زيست را تا انتهاي دي ماه هر سال اعلام و به سازمان امور مالياتي جهت وصول ماليات و عوارض مذكور ارسال نمايند.

 

تبصره 2: وزارت كشور(سازمان شهرداري ها و دهياري ها) مكلف است ماليات و عوارض مذكور را براساس شاخص هايي نظير جمعيت و سرانه توليد پسماند بين شهرداري ها، دهياري ها و بخش خصوصي توزيع نمايد. آيين نامه اجرايي نحوه توزيع و مصرف ماليات و عوارض موضوع اين ماده حداكثر سهماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصاد و دارايي و وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زسيت، تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/09/27