کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 15 اسفند 1399

در اولین روز اجرای طرح صدور معرفی نامه مراجعه به مراکز درمانی 13 معرفی نامه الکترونیکی صادر شد

در اولین روز اجرای طرح صدور معرفی نامه مراجعه به مراکز درمانی 13 معرفی نامه الکترونیکی صادر شد

در اولين روز اجراي طرح صدور معرفي نامه مراجعه به مراكز درماني 13 معرفي نامه الكترونيكي صادر شد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، در راستاي ارايه خدمات الكترونيكي در حوزه بيمه و درمان، در اولين روز اجراي طرح صدور معرفي نامه مراجعه به مراكز درماني 13 معرفي نامه الكترونيكي صادر و تسليم همكاران شد كه از اين تعداد 10 معرفي نامه از طريق پنل بيمه شدگان توسط همكاران در شهرهاي تهران، اصفهان، شاهرود، سقز، سمنان و تبريز ثبت درخواست صدور معرفي نامه شده بود كه متعاقبا، اين درخواست از سوي كارشناسان واحد بيمه و درمان، بررسي و نسبت به صدور معرفي نامه الكترونيكي اقدام شد.

 

همچنين 3 معرفي نامه الكترونيكي كه از طريق نرم افزار بيمه و درمان استانهاي اردبيل و اصفهان درخواست صدور آنها به ثبت رسيده بود، صادر و تسليم شد.

 

لازم به ذكر است از مورخ ۱/ ۱۰ /۱۳۹۷ كليه مراحل ثبت درخواست، صدور و دريافت معرفي نامه مراجعه به مراكز درماني طرف قرارداد، از طريق پنل بيمه شدگان به نشاني bimeh.notary.ir:8085 صورت مي پذيرد.

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/10/02