کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 ارديبهشت 1400

پنجمین جلسه کارگروه مالیاتی کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد

پنجمین جلسه کارگروه مالیاتی کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد

پنجمين جلسه كارگروه مالياتي كانون سردفتران و دفترياران روز گذشته در كانون برگزار شد.

 


به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، در اين جلسه در خصوص مسائل مختلف مالياتي دفاتر اسنادرسمي بحث و تبادل نظر شد.

 

ايمان اشرفي، دبير كارگروه مالياتي كانون سردفتران ودفترياران ضمن گراميداشت روز دفاتراسنادرسمي گفت: سردفتران و دفترياران دقت كنند با توجه به بند٣ ماده ٢٤٤ قانون ماليات‌هاي مستقيم، نماينده كانون بايد در جلسات رسيدگي به همراه نماينده دارايي و قاضي دادگستري حتما حضور داشته باشند كه در غير اينصورت جلسه رسيدگي فاقد وجاهت قانوني خواهد بود.

 

وي در ادامه اعلام كرد: موارد متعدد و مختلفي از طريق اين كارگروه در دست بررسي و رسيدگي است و خبرهاي خوبي در حوزه مالياتي دفاتر اسنادرسمي در راه است كه يقينا" تا پايان سال محقق خواهد شد.

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/10/05