کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 18 ارديبهشت 1400

انتخابات داخلی هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد

انتخابات داخلی هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد

انتخابات داخلي هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، در این جلسه وحید محمدی به عنوان رئیس هیأت مدیره، احمدرضا اسلامی به عنوان نایب رئیس، سیدعلی مرادی به عنوان خزانه دار، غلامحسین مردانی به عنوان دبیر و غلامعلی مرادی به عنوان عضو اصلی انتخاب شدند.

 

ضمناً در اجرای ماده 65 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 امضاء اسناد مالی و چک ها با رئیس هیأت مدیره و خزانه دار خواهد بود.

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/11/01