کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 18 ارديبهشت 1400

آگهی انتخابات ششمین دوره هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان تهران

آگهی انتخابات ششمین دوره هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان تهران

آگهي انتخابات ششمين دوره هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران اسناد رسمي استان تهران اعلام شد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، اين آگهي در رزونامه حمايت امروز شنبه 6 بهمن 97، صفحه 12 منتشر شده است.

 

متن اين آگهي به اين شرح است:

 

به اطلاع كليه سردفتران و دفترياران محترم اسناد رسمي استان تهران مي‌رساند، به منظور برگزاري انتخابات هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران از كليه داوطلبان واجد شرايط مندرج در ماده 62 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب تيرماه 1354 و ماده 5 آئين نامه اجرائي انتخابات مصوب سال 1379 كه عيناً ذيل آگهي درج گرديده دعوت به عمل مي‌آيد از تاريخ 13/11/1397 لغايت 19/11/97 (به مدت يك هفته) در روزهاي شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 الي 18 و در روزهاي پنجشنبه و جمعه ساعت 9 صبح تا 12 ظهر درخواست نامزدي خود را منضم به 6 قطعه عكس 4 × 6 و كپي انتصاب به شغل سردفتري يا دفترياري و كارت شناسائي معتبر كتباً مطابق فرم نمونه موجود در دفتر (هيأت نظارت) ثبت، تكميل و به دبير هيأت نظارت در محل كانون سردفتران و دفترياران واقع در خيابان استاد مطهري، روبروي خيابان سنائي، پلاك 273 دفتر هيأت نظارت تحويل و رسيد اخذ نمايند.

 

ماده 62 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب تير ماه 1354:

 

سردفتران و دفترياراني را مي‌توان براي عضويت هيأت مديره كانون انتخاب نمود كه حداقل داراي ده سال سابقه تصدي دفتر اسناد رسمي و دفترياري بوده و در 5 سال اخير خدمت خود، محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا نداشته باشند. كسانيكه داراي سابقه خدمت قضائي و يا وكالت دادگستري باشند سوابق قضائي و وكالت آنها جزء ده سال مذكور منظور مي‌گردد.

 

ماده 5 آئين نامه اجرائي ماده 61 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1379:

 

سردفتران و دفترياراني كه نامزدي خود را براي عضويت در هيأت مديره كانون اعلام مي‌نمايند بايد داراي شرايط زير باشند:

الف) اشتغال به شغل سردفتري و دفترياري

ب) حداقل ده سال سابقه سردفتري اسناد رسمي و يا دفترياري و وكالت و قضاوت

ج) اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدس اسلام

د) اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران ولايت فقيه و قانون اساسي

هـ) نداشتن پيشينه و محكوميت مؤثر كيفري

و) نداشتن محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا در 5 سال اخير خدمت خود

ز) داشتن حسن شهرت

ح) عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پايه هاي رژيم طاغوت

ط) عدم عضويت و هواداري از گروهك‌هاي غيرقانوني و معاند با جمهوري اسلامي

ي) عدم اعتياد به مواد مخدر

تبصره- احراز شرايط مذكور با هيأت نظارت است . در صورت اختلاف اعضاي هيأت، رأي اكثريت مناط اعتبار است.

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/11/06