کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

قابل توجه دفاتر اسناد رسمی استان تهران: فروش یا واگذاری جایگاههای CNG بدون موافقت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران امکان پذیر نیست

قابل توجه دفاتر اسناد رسمی استان تهران: فروش یا واگذاری جایگاههای CNG بدون موافقت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران امکان پذیر نیست

فروش یا واگذاری جایگاههای CNG بدون موافقت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران امکان پذیر نیست.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به دنبال اعلام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، فروش یا واگذاری جایگاههای CNG بدون موافقت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران امکان پذیر نیست؛ لذا همانگونه که خرید و فروش و واگذاری جایگاه های عرضه بنزین و موارد نفتی طبق بخشنامه های ثبتی مستلزم اخذ مجوز از این شرکت است، از این رو از کلیه دفاتر اسناد رسمی در استان تهران خواسته شده است تا از خرید و فروش بی ضابطه و مشکل آفرین آنها جلوگیری شود. بدیهی است انتقالات قهری ناشی از فوت اشخاص تابع مقررات قانونی مدنی است که مشمول اطلاعیه مذکور نیست.

پیوست (فايل ضميمه)اندازه
palaiesh.jpg112.71 کیلوبایت