کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 ارديبهشت 1400

اعضای جدید جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمان انتخاب شدند

اعضای جدید جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمان انتخاب شدند

اعضای جدید جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمان با برگزاری انتخاباتی در این استان انتخاب شدند.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، این انتخابات در اولین جلسه هیات مدیره جامعه سردفتران و  دفتریاران این استان برگزار شد و سمت اعضای جدید در هیات مدیره مشخص شد.

 

اسامی اعضای اصلی و علی البدل جامعه کرمان به این شرح است:

 

1-       صادق مرتضوی- عضو اصلی-  رییس هیات مدیره- سردفتر  کرمان39

2-  فرود رفعتی- عضو اصلی- نایب رییس- سردفتر 51 جیرفت

3-  صباح عبدی- عضو اصلی- خزانه دار- سردفتر 112 کرمان

4-  مهدی متصدی- عضو اصلی- دفتریار 26 زرند

5-  نصرالله زندی گوهرریزی- عضو اصلی- دفتریار 39 کرمان

6-  سیدعلی علمی- عضو علی البدل- سردفتر 103 کرمان

7-  مسعود مسعودی نیا- عضو علی البدل- سردفتر 19 کرمان

8-  طیبه سعید- عضو علی البدل- دفتریار 47 کرمان

9-  مریم حاج حسنی- بازرس اصلی- سردفتر 71 کرمان

10-  حسین کریمی ابراهیمی آبادی- بازرس اصلی-  سردفتر 76 رفسنجان

11-  محمد اسدی مشیزی-  بازرس علی البدل - سردفتر 116 کرمان

 

انتهای پیام