کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی

نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی

نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي موديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام اظهارنامه مالياتي اعلام شد.

 

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، بنابر اعلام رييس وقت سازمان امور مالياتي كشور پيرو بخشنامه 200/93/26 مورخ 1393/3/3 درخصوص نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي موديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام اظهارنامه، مقرر است مفاد بخشنامه مذكور و ترتيبات اجرايي مندرج در آن براي اظهارنامه هاي عملكرد سال 1392 و به بعد نيز جاري خواهد بود.

 

 

 

متن نامه سازمان امور مالياتي كشور و بخشنامه مذكور به پيوست موجود است:

تاریخ ارسال خبر: 
97/12/07
پیوست (فايل ضميمه)اندازه
nameh.jpg409.31 کیلوبایت
Bakhshnameh.jpg929.22 کیلوبایت