کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

بررسی عملکرد مالی کانون در مجمع عمومی شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری

بررسی عملکرد مالی کانون در مجمع عمومی شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری

عملکرد یکساله مالی کانون سردفتران و دفتریاران در جلسه نوبيت عصر شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری بررسی شد.

 

 

 

به گزارش روابط عمومي، دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران دراين جلسه با بیان توضیحاتی به روند عملکرد کانون طی سال ‌های گذشته پرداخت.

 

وی مهمترین برنامه کانون در سال جدید را اجرای برنامه‌هایی دانست که جایگاه سردفتران را بیش از پیش ارتقاء دهد.

 

خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران هم در این جلسه به منابع درآمدی کانون اشاره کرد و گفت: وصولی ده درصد سردفتران سراسر کشور به حساب کانون و سودهای بانکی حساب‌های کانون تنها منابع درآمدی کانون است.

 

علی خندانی ضمن بیان جزئیات هزینه‌های مالی کانون در سال گذشته اظهار داشت  برای بودجه سال جدید در مورد  بازرسی‌ها و امور رفاهی بودجه در نظر گرفته شده است.

 

وی مبلغ هزینه‌های درمانی کانون در سال گذشته را ۳۸ میلیارد و ۲۵۸ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: هزینه ۸ مورد سفرهای خارجی اعضای هیات مدیره کانون در این دوره ۱۳۶ میلیون تومان بوده است و هیچ رقمی بابت حق ماموریت به آنان پرداخت نشده است. در کل بودجه کل استان‌ها در سال گذشته ۱۷ میلیارد تومان بوده است.

 

 در پایان این جلسه اعضای مجمع عمومی شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری اقدام دولت آمریکا را در تروریست نامیدن سپاه پاسداران محکوم و حمایت قاطعانه خود را از این نهاد مردمی اعلام کردند.

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/01/21