کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

تأکید و یادآوری نکاتی از بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رسیدگی های دادگاه های بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران

تأکید و یادآوری نکاتی از بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رسیدگی های دادگاه های بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، براساس بخشنامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، پیرو بخشنامه 157689/89 مورخ 7/9/89، موضوع ایجاد وحدت رویه در رسیدگی دادگاه های بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران، نظر به اینکه در ادامه رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران، پاره ای نکات ملاحظه شده که تاکید و یادآوری مجدد آن ها، افزایش بهره وری و جلوگیری از اطاله رسیدگی و همچنین پیشگیری از ایجاد هزینه های غیر ضرور اداری را به همراه خواهد داشت، مجددا نکاتی اعلام و مورد تاکید قرار گرفته است.
 
گفتنی است که این بخشنامه از سوی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران دریافت شده و برای استان تهران قابل اجراست و به سایر استان ها تسری ندارد.
 
متن بخشنامه به این شرح است: