کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 ارديبهشت 1400

قابل توجه دفاتر اسناد رسمی تهران در زمان قطعی موقت سامانه پرداخت الکترونیکی

قابل توجه دفاتر اسناد رسمی تهران در زمان قطعی موقت سامانه پرداخت الکترونیکی
دفاتر اسناد رسمی تهران در زمان قطعی موقت سامانه پرداخت الکترونیکی باید به شعب بانک ملی ملی مراجعه کنند.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، اداه کل ثبت اسناد و املاک استان تهران طی بخشنامه ای به این کانون اعلام کرد: طبق تبصره 2 ماده1 دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی در صورت قطعی موقت سامانه، سردفتران باید با استفاده از شناسه اختصاصی دفتر خود نسبت به واریز وجوه در شعب بانک ملی اقدام کنند.