کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

اعلام شماره حساب هزینه وصولی بقایای ثبتی دفاتر اسناد رسمی استان تهران

اعلام شماره حساب هزینه وصولی بقایای ثبتی دفاتر اسناد رسمی استان تهران

شماره حساب مربوط به هزینه وصولی بابت بقایای ثبتی برای دفاتر اسناد رسمی استان تهران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران با صدور بخشنامه ای اعلام کرد؛ در اجرای جزء (الف) بند 59 ماده واحده قانون بودجه سال 1390، کلیه دفاتر اسناد رسمی استان تهران هزینه وصولی بابت بقایای ثبتی را به حساب شماره 2171329018006 تحت عنوان تمرکز وجوه حاصل از ثبت ملک نزد بانک ملی شعبه 301 واریز نمایند.

بخشنامه مورد اشاره در صندوق پستی سردفتران اسناد رسمی استان تهران قرار گرفته است.

انتهای پیام