کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران کرمان تغییر کرد

اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران کرمان تغییر کرد

اعضاي هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران كرمان تغيير كرد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، با توجه به انتقال محمد گلشني، رييس پيشين كانون استان كرمان به استاني ديگر، رييس و ساير اعضاي هيات مديره كانون اين استان تغيير كرد و با راي گيري  در جلسه هيات مديره، مسعود مسعودي نيا، سردفتر 19 كرمان با حداكثر آراء به عنوان رييس هيات مديره كانون كرمان انتخاب شد.

 

علي اصغر احسان، سردفتر 47 كرمان به عنوان نايب  رييس، منوچهر برزو، سردفتر 70 كرمان به عنوان خزانه دار، سيدابوالقاسم عالم زاده، سردفتر 121 كرمان به عنوان دبير و حسين كريمي ابراهيم آبادي، سردفتر 76 رفسنجان به عنوان عضو اصلي هيات مديره تعيين شدند.

 

ياد آور مي شود؛ اولین دوره هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان كرمان از سال 1392 آغاز به کار كرده است.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/04/18