کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

اعلام معاونت مالیات بر ارزش افزوده درخصوص بهای فروش و مجموع ارزش گمرکی برخی از انواع خودروهای جدید

اعلام معاونت مالیات بر ارزش افزوده درخصوص بهای فروش و مجموع ارزش گمرکی برخی از انواع خودروهای جدید

 معاونت مالیات بر ارزش افزوده درخصوص بهای فروش و مجموع ارزش گمرکی برخی از انواع خودروهای جدید اعلام نظر کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، معاونت مالیات بر ارزش افزوده درخصوص بهای فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برخی از انواع خودروهای جدید که بعد از مهلت مقرر در تبصره 6ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب اردیبهشت ماه 1387 تولید یا به کشور وارد شده اند، جدولی را منتشر کرد که به شرح زیر است: