کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

تعیین حق التحریردفاتر اسناد رسمی طبق قانون برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است

تعیین حق التحریردفاتر اسناد رسمی طبق قانون برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است
رئيس كارگروه تعيين حق التحرير دفاتر اسناد رسمي و عضو هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران تعيين حق التحرير اين دفاتر را براساس قانون برعهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دانست و ابراز اميدواري كرد : بزودي نتيجه نهايي  در خصوص ميزان افزايش حق التحرير ها از طريق مراجع تصميم گير اعلام شود .
به گزارش خبرنگار روابط عمومي كانون ، علي جليليان  با بيان اينكه كارگروه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي از سال گذشته و  براساس مصوبه هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران با هدف بررسي هاي كارشناسي و علمي براي تعيين حق التحرير دفاتر اسناد رسمي تشكيل شد از حضور افرادي دراين كارگروه از جمله اقايان سيروس ، محمدزاده قمي ، قاسمي و معزالديني خبر داد كه هريك از انان تجارب بسيار ارزشمندي در اين خصوص دارند .
وي استفاده از نظرات و ديدگاه هاي همكاران فعال در كانون و ساير كانون هاي ديگر را از مهمترين برنامه هايي دانست كه كارگروه پس از فراخوان عمومي براي رسيدن به نتيجه علمي و متقن دنبال كرده است جليليان از تشكيل جدولي در خصوص تعيين حق التحرير دفترخانه ها خبر داد كه اين جدول براساس نرخ تورم بانك مركزي و مركز امار ايران ، هزينه هاي جاري دفترخانه ها شكل گرفته است .

وي  با بيان اينكه جدول حق التحرير پس از اصلاحات لازم همراه با دلايل توجيهي و مستندات مبتني بر امار و اطلاعات به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال شده است گفت : اين جدول هم اكنون در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در دست بررسي است 

 

حق التحرير دفاتر اسناد رسمي هرچهارسال يك بار همزمان با 15 مرداد ماه تعيين مي شود.
 
 
 
تاریخ ارسال خبر: 
98/5/15