کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

میزان ضرایب مالیات بر درامد سران دفاتر و دفتریاران برای سال ٩٧ اعلام شد

میزان ضرایب مالیات بر درامد سران دفاتر و دفتریاران برای سال ٩٧ اعلام شد

ميزان ضرايب ماليات بر درامد سران دفاتر و دفترياران براي سال ٩٧ اعلام شد.

 

دبير كارگروه مالياتي كانون سردفتران و دفترياران به اخرين نشست اعضاي كميسيون تعيين ضرايب ماليات بردرامد سران دفاتر و دفترياران كه با حضور نمايندگاني از بانك مركزي ، سازمان نظام پزشكي ، اتاق بازرگاني ، اتاق اصناف تهران و سازمان امور مالياتي كشور برگزار شد اشاره كرد و گفت : در اين نشست ضريب ماليات بر درامد سردفتران ٣٥ درصد و دفترياران  ٦٠ درصد تعيين شده است.

 

اشرفي افزود: اين ميزان، براساس عملكرد سردفتران و دفترياران در سال جاري و اظهارنامه مربوط به درامد سال ١٣٩٧ مي باشد .

 

وي گفت: در اجراي بند الف ماده ٥٤ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ١٣٦٦ و اصلاحيه هاي بعد از آن، كميسيون تعيين ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات در تير ماه امسال تشكيل و در مرداد ماه امسال تعيين شد.

 

وي با اشاره به فراز ٨ دفترچه ضرايب كه براي مشمولان ارزش افزوده ١٥ درصد تخفيف پيش بيني كرده است افزود : امكان بهره مندي از اين تخفيف براي سردفتران وجود دارد.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/05/16