کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

اطلاعیه تعیین حق التحریر سال 1398

اطلاعیه تعیین حق التحریر سال 1398

اطلاعيه تعيين حق التحرير سال 1398

 

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، اطلاعيه كانون درخصوص تعيين حق التحرير سال 1398 به شرح زير اعلام شده است.

 

قابل توجه همكاران عزيز

 

پيرو جلسات متعدد كارگروه تعيين حق التحرير در سال 1397 و اصلاحيه تنظيمي در سال 1398 و ارسال جداول مربوط به تعرفه حق التحرير به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مدت مقرر، پيگيري هاي مكرر و متعددي از طرف هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران از حوزه هاي معاونت محترم امور اسناد و اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام پذيرفت و نهايتاً مقرر گرديد در روز سه شنبه مورخ 98/5/22 جلسه كارشناسي با حضور نمايندگان كانون سردفتران و دفترياران در محل سازمان تشكيل تا نظر كارگروه جهت استحضار رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و عندالزوم ابلاغ به دفاتر اسناد رسمي اقدام گردد. ضمناً با عنايت به ضرورت بررسي و پيگيري موضوع در جلسات كارشناسي از همكاران محترم دعوت مي‌گردد از هرگونه اقدامي كه نتيجتاً باعث تأخير در تشكيل جلسات كارشناسي گردد، خودداري نمايند.

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/05/20