کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

تاریخ بستن صورتحساب مالی دفاتر: آخر وقت اداری روز 25 هرماه

تاریخ بستن صورتحساب مالی دفاتر: آخر وقت اداری روز 25 هرماه

 تا اطلاع ثانوي دفتر گردش تمبر در 25 هرماه بسته شده و 10% قابل واريز به حساب كانون، نيز از روي دفتر گردش تمبر و در پايان 25 هرماه محاسبه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي كانون سرفتران و دفترياران، پيرو خبر پيشين اعلام شده در پرتال كانون، جلسه كارشناسي روز شنبه 23/07/90 با موضوعيت تاريخ بستن صورت حساب مالي و دفتر گردش تمبر دفاتر اسناد رسمي، در محل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با حضور معاون سازمان در امور اسناد، معاون برنامه ريزي و بودجه سازمان، رئيس و نايب رئيس هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران، مديركل ثبت استان تهران، ذيحسابان سازمان ثبت و ثبت استان تهران و تني چند از مسئولين سازمان برگزار شد.

 

معاون برنامه ريزي و بودجه سازمان، دليل اصلي صدور بخشنامه مبني بر تغيير تاريخ بستن صورت حساب دفاتر اسناد رسمي را تاخير در تجميع اطلاعات مالي ادارات كل ثبت استانها براي در اختيار گرفتن بودجه سازمان عنوان كرد.

 

نمايندگان كانون هم به تفصيل، تبعات بستن حساب ها در بيست و پنجم هرماه و تعارضات به وجود آمده با تكاليفي كه به موجب ساير قوانين براي دفاتر اسناد رسمي در پايان هرماه مشخص شده (از جمله تكاليف مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون ماليات هاي مستقيم در باب ماليات مشاغل و دفتر هزينه و درآمد و ماليات حقوق و ...) و مشكلاتي كه در تعدد نگهداري صورت هاي مختلف مالي و آمارها در تاريخ هاي متفاوت براي دفاتر ايجاد خواهد شد را از جايگاه حرفه يادآور شدند.

 

ذيحساب و نماينده دفتر توسعه و فناوري سازمان اعلام داشتند كه مشكلات عنوان شده در خصوص آمار و صورت حساب هاي مرتبط با قانون ماليات بر ارزش افزوده و هماهنگ نمودن آن با تاريخ بستن دفتر گردش تمبر، قابل مذاكره و حل و فصل با سازمان امور مالياتي كشور بوده كه تا ده روز آينده اين مشكل را پيگيري و مرتفع نمايند.

 

در خاتمه، مقرر شد كه مفاد بخشنامه رياست سازمان مبني بر بستن صورتحساب دفاتر در بيست و پنجم هرماه مورد عمل دفاتر قرار گرفته و همزمان مسئولين ذيربط، موضوع اخذ مجوزهاي لازم براي قبول گزارشات سيستمي واريزها از طريق دستگاه كارت خوان دفاتر و تائيد آن توسط ذيحسابي ثبت استان ها به عنوان درآمدهاي تحقق يافته براي ارائه به خزانه داري كل و در اختيار گرفتن بودجه سازمان را مورد پيگيري قرار دهند، بنايراين تا اطلاع ثانوي دفتر گردش تمبر در 25 هرماه بسته شده و 10% قابل واريز به حساب كانون، نيز از روي دفتر گردش تمبر و در پايان 25 هرماه محاسبه خواهد شد.

 

انتهاي پيام