کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

انتخابات جامعه سردفتران و دفتریاران استان گیلان برگزار شد

انتخابات جامعه سردفتران و دفتریاران استان گیلان برگزار شد

انتخابات جامعه سردفتران و دفترياران استان گيلان برگزار و اعضاي هيات مديره انتخاب شدند.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، پس از برگزاري انتخابات در استان گيلان اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره اين استان براي مدت دو سال به شرح ذيل انتخاب شدند:

 

محمدرضا رشيدي ملكسري،سردفتر اسناد رسمي 153 رشت، عضو اصلي و رييس هيات مديره

غلام آذري آستانه،سردفتر اسناد رسمي 23 رشت، عضو اصلي و نايب رييس

سيد محمدرضا مظفري،سردفتر اسناد رسمي 152 رشت، عضو اصلي و دبير

حسن سلطانيان،سردفتر اسناد رسمي 84 رشت، عضو اصلي و خزانه دار

حشمت افروز،سردفتر اسناد رسمي 4 رشت، عضو اصلي

بي‍ژنگ اقدامي،سردفتر اسناد رسمي 145 رشت،عضو اصلي

محمدرضا مطلق زاده،دفتريار اسناد رسمي 53 رشت، عضو اصلي

سيد كرامت مدني،سردفتر اسناد رسمي 55 فومن، عضو علي البدل

عليرضا جليلي،سردفتر اسناد رسمي 72 سنگر، عضو علي البدل

سيدمحمد ميرقيوم نيا، دفتريار دفتر اسناد رسمي 55 فومن، عضو علي البدل

 

همچنين اكبر قديمي، سردفتر اسناد رسمي 44 شفت و عباس صداقت نيا، سردفتر  اسناد رسمي 21 صومعه سرا به عنوان بازرسان اصلي و رضا وهابي، سردفتر اسناد رسمي 59 رشت به عنوان بازرس علي البدل اين جامعه براي مدت يكسال انتخاب شدند.

انتهاي پيام