کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

بررسی حقوق شهروندی در تنظیم اسناد رسمی

بررسی حقوق شهروندی در تنظیم اسناد رسمی
حقوق شهروندي در تنظيم اسناد رسمي،‌ يكشنبه هر هفته در شبكه خبر بررسي مي شود.
 
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، برنامه اي با عنوان "صبح با خبر" يكشنبه هر هفته از ساعت 7:30 الي 9 از شبكه خبر پخش مي شود كه در هر برنامه يكي از موارد تنظيم سندرسمي در دفاتر اسناد رسمي مورد بررسي قرار مي گيرد.
 
گفتگو پيرامون حقوق شهروندي در تنظيم اسناد مختلف از جمله ملك، اتومبيل، بانكي و .. ، يكي از بخش هاي اين برنامه تلويزيوني است كه با حضور يك كارشناس حقوقي انجام مي شود.
 
همچنين در طول پخش برنامه و گفتگوي كارشناسي، به پرسش هاي مخاطبان و بينندگان اين برنامه پاسخ داده مي شود.
انتهاي پيام