کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

رئیس انجمن دارت کشور؛ مهمان کانون سردفتران و دفتریاران

رئیس انجمن دارت کشور؛ مهمان کانون سردفتران و دفتریاران

رئيس انجمن دارت كشور با حضور در نشست كميته رفاهي ورزشي كانون بر توسعه اين رشته ورزشي در جامعه سردفتران و دفترياران تاكيد كرد.به گزارش روابط عمومي، ايوب زاده با اشاره به موفقيت تيم ملي دارت جمهوري اسلامي ايران در مسابقات جهاني كه ماه گذشته در روماني برگزار شد افزود: كسب يك مدال نقره در رده انفرادي پسران و دو مدال برنز در رده دوبل دختران نشان داد كه علي رغم نوپا بودن اين رشته در كشور، ورزشكاران ايراني ظرفيت بالايي براي افتخارآفريني در جهان دارند.

رئيس انجمن دارت كشور با بيان اينكه توسعه رشته دارت در جامعه سردفتران و دفترياران مي تواند تحرك،نشاط و كاهش استرس و افزايش تمركز آنان را به دنبال داشته باشد، آمادگي انجمن دارت كشور را جهت آموزش اين رشته به همكاران و همچنين برگزاري مسابقات دارت در رده هاي مختلف ويژه سردفتران و دفترياران اعلام كرد.

ناصر بلاغي مسئول دفتر اداري،مالي و رفاهي كانون در اين نشست ضمن عرض خيرمقدم، حضور بزرگان و چهره هاي ورزشي در كانون را در تغيير نگرش ها و حركت جامعه سردفتران و دفترياران به سمت تحرك و پويايي موثر دانست.  

حمید آذرپور مسئول كميته رفاهي ورزشي هم گفت: تعامل و ارتباط دوسويه كانون با فدراسيون هاي ورزشي به ويژه انجمن دارت،تنيس روي ميز و ورزش هاي همگاني از يك سو باعث منتفع شدن ما به عنوان شاغلين و بازنشستگان دفاتر در سراسر كشور خواهد شد و از سوي ديگر توسعه بيشتر رشته هاي ورزشي در بدنه جامعه يعني اصناف و مشاغل مختلف را در پي خواهد داشت.

وي بر ضرورت اختصاص سرانه رفاهي و ورزشي به دفاتر اسناد رسمي در استان هاي كشور تاكيد كرد و افزود: براي توسعه ورزش در اين صنف به همت، تلاش، تجربه و منابع مالي نيازمنديم تا همكاران در شهرها و مناطق مختلف كشور از خدمات واقعي رفاهي و ورزشي بهره مند شوند.

تاریخ ارسال خبر: 
98/08/21