کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 04 مهر 1400

همایش شش دی استانها/مراسم گرامیداشت ششم دی در استان البرز برگزار شد

همایش شش دی استانها/مراسم گرامیداشت ششم دی در استان البرز برگزار شد

مراسم گراميداشت ششم دي، روز دفاتر اسناد رسمي در استان البرز برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از سايت كانون البرز، خبر برگزاري اين مراسم با انتشار متني شامل قدرداني هيات مديره كانون استان از حضور و شركت همکاران استان البرز به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی و نمايش تعدادي از عكسهاي مراسم در سايت كانون البرز منعكس شده است.

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/10/09