کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 04 مهر 1400

همایشش شش دی در استانها/ خراسان شمالی

همایشش شش دی در استانها/ خراسان شمالی

همايش گراميداشت روز دفاتر اسناد رسمي دراستان خراسان شمالي برگزار شد.

 

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، به نقل از روابط عمومي كانون خراسان شمالي مراسم تجلیل از کاتبین بالعدل در اين استان با دعوت از کلیه همکاران سردفتر و دفتریار استان به اتفاق خانواده های آنان برگزار شد.

 

در اين مراسم رضائي، رييس كانون سردفتران و دفترياران خراسان شمالي خوشامد گفت و حاتمي؛ معاون سپاه جواد الائمه(ع) در استان، قجري؛ مسئول کميته پارلماني و حاجي پور؛ مديرکل ثبت اسناد و املاک استان به ايراد سخن پرداختند.

 

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/10/17