کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

اطلاعیه مهم واحد بیمه و درمان

اطلاعیه مهم واحد بیمه و درمان
اطلاعیه مهم واحد بیمه و درمان
همکاران محترم: 
به دلیل تنظیم صورت حسابهای مالی کانون سردفتران و دفتریاران، آخرین مهلت وصول اسناد درمانی متعلق به سال ۱۳۹۸ همکاران ۳۰ فروردین سال ۱۳۹۹ می باشد و کلیه اسناد درمانی سال ۹۸ که بعد از مورخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ به دبیرخانه کانون ارسال شود، بدون رسیدگی عودت داده می شود و قابل پرداخت نخواهد بود.

خواهشمند است با توجه به پرداخت نشدن هزینه های درمانی سال ۱۳۹۸ بعد از ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ اسناد درمانی سال ۹۸ خود را در اسرع وقت به کانون سردفتران و دفتریاران ارسال فرمایید