کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

ضرورت ارسال استعلام الکترونیکی برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک

ضرورت ارسال استعلام الکترونیکی برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک
ضرورت ارسال استعلام الکترونیکی برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک دارای پایان کار با کاربری مسکونی در تمام دفاتر اسناد رسمی شهر و استان تهران 
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به منظور ایجاد تمهیدات لازم جهت جلوگیری از شیوع و انتشار ویروس کرونا و برای رفاه حال مردم ، تمام دفاتر  اسناد رسمی شهر و استان تهران اعم از دفاتر پایلوت و سایر دفاتر آمادگی خود را برای ارسال استعلام و اخذ مفاصاحساب مالیاتی جهت تنظیم اسناد قطعی و قطعی رهنی املاک با کاربری مسکونی دارای پایان کار اعلام داشته تا از تردد زاید هموطنان بین دفاتر اسناد رسمی و مراجع  مالیاتی جلوگیری بعمل آید.
تاریخ ارسال خبر: 
98/12/20