کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 04 مهر 1400

پیگیری‌های کانون مبنی بر تعطیلی دفاتر اسناد رسمی بدلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

پیگیری‌های کانون مبنی بر تعطیلی دفاتر اسناد رسمی بدلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا
متعاقب پيگيري‌هاي كانون مبني بر تعطيلي دفاتر اسناد رسمي بدليل جلوگيري از شيوع ويروس كرونا
به گزارش روابط عمومي كانون، متعاقب پيگيري‌هاي كانون مبني بر تعطيلي دفاتر اسناد رسمي بدليل جلوگيري از شيوع ويروس كرونا،در جلسه مورخ ٩٨/١٢/١٩ موافقت شد سردفتراني كه قصد توقف فعاليت در هفته پاياني سال را دارند می‌توانند درخواست خود را جهت ارجاع به سازمان ثبت اسناد و املاك از طریق پرتال کانون به روابط عمومی ارسال کنند.
ديهي است كانون‌هاي استاني نظارت كنند تا تعطيلي كردن تعدادي از دفاتر منجر به نقص خدمت رساني به مردم نگردد.
تاریخ ارسال خبر: 
98/12/20