کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم
اطلاعيه مهم
همکاران محترم؛
در مسائل مختلف که بعضا همکاران محترم نیز دچار اختلاف نظر در تفسیر می شوند( از جمله نحوه و زمان وصول حق الثبت موضوع بند ک) بعد از هماهنگیهای مختلف و متعدد با مسوولان ذیربط، اطلاعیه هایی که از طریق روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران منتشر می شود، حاوی مندرجات صحیح و قابل قبول از سوی مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران  است و ارایه تفاسیر و نظرات شخصی مختلف، ضمن ایجاد اختلاف، می تواند سبب تضعیف جایگاه  تصمیمات صحیح اتخاذ شده گردد.
لذا یادآوری می شود آن چه از طریق روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران منتشر می شود، نظر رسمی، حقوقی و  قانونی کانون سردفتران و دفتریاران است که با هماهنگیهای متعدد منتشر می شود و نظرات شخصی همکاران محترم از جمله اعضای هیات مدیره، صرفا یک نظر تلقی و قابل استناد نمی باشد.
خاطر نشان می سازد دفاتر اسنادرسمی در وصول حق الثبت مادام که در سامانه ثبت آنی قابلیت اعمال نداشته باشد، هیچ گونه تکلیفی در این خصوص ندارند.
ضمنا دليل تاخير در بارگزاري احكام جديد در سامانه، تغييرات اساسي در سامانه پرداخت و احتمالا جايگزيني دستگاه pos جديد بوده كه حوزه فن آوري اطلاعات سازمان ثبت،  ايجاد تغييرات را طي هفته جاري میسر دانسته است.
تاریخ ارسال خبر: 
99/01/31