کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران در مورد محاسبه حق‌الثبت

اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران در مورد محاسبه حق‌الثبت
اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران در مورد محاسبه حق‌الثبت

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، با عنایت به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مبنی بر ضرورت اخذ درصدی از ارزش معاملاتی در مورد سایر عوارض و وجوهی که قیمت منطقه‌بندی املاک ماخذ محاسبه آن‌ها است، اخذ حق‌الثبت از صد درصد ارزش معاملاتی فاقد مبنا و تا تصویب درصد جدید برای محاسبه عوارض و وجوه عمومی مذکور کمافی‌السابق ۳۶% از تمام ۱% حق‌الثبت مربوط به تنظیم اسناد قطعی غیرمنقول ملاک عمل و محاسبه قرار خواهد گرفت.
تاریخ ارسال خبر: 
۹۹/۰۲/۰۴