کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

راهنمای رفع نقص اجراییه و امکان ارسال برخط و رفع نقص آن از طریق دفاتر اسناد رسمی

راهنمای رفع نقص اجراییه و امکان ارسال برخط و رفع نقص آن از طریق دفاتر اسناد رسمی
راهنمای رفع نقص اجراییه و امکان ارسال برخط و رفع نقص آن از طریق دفاتر اسناد رسمي اعلام شد.
تاریخ ارسال خبر: 
99/03/24
پیوست (فايل ضميمه)اندازه
Ejraieh.pdf481.59 کیلوبایت