کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تایید نهایی سند بدون اثر انگشت سردفتر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹

موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تایید نهایی سند بدون اثر انگشت سردفتر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تایید نهایی سند بدون اثر انگشت سردفتر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ موافقت كرد.
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران ،با پيگيري كانون سردفتران و دفترياران و به جهت جلوگيري از شيوع ويروس كرونا و پيرو نامه كانون سردفتران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تاييد نهايي اسناد بدون اثر انگشت سردفتر در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی تا پايان تیر ماه ۱۳۹۹ موافقت كرد.
تاریخ ارسال خبر: 
99/3/27