کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

قابل توجه همکاران محترم استان تهران/جلسه آموزشی ویژه سامانه نقل و انتقال املاک موضوع تبصره ٤ ماده ١٨٧ قانون مالیات های مستقیم

قابل توجه همکاران محترم استان تهران/جلسه آموزشی ویژه سامانه نقل و انتقال املاک موضوع تبصره ٤ ماده ١٨٧ قانون مالیات های مستقیم
جلسه آموزشي ويژه سامانه نقل و انتقال املاك موضوع تبصره ٤ ماده ١٨٧ قانون ماليات هاي مستقيم ٣١ تيرماه برگزار مي شود.
در راستاي پاسخگوئي به سوالات و رفع اشكال قابل توجه همكاران در سطح استان تهران جلسه آموزشي ويژه سامانه نقل و انتقال املاك موضوع تبصره ٤ ماده ١٨٧ قانون ماليات هاي مستقيم روز سه شنبه مورخ ١٣٩٩/٠٤/٣١ ساعت ١٥:٣٠ با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي با حضور مدرس دفتر اموزش و پژوهش در محل سالن اجتماعات كانون سردفتران و دفترياران برگزار مي گردد.
♦ضمنا از دفاتري كه تاكنون در کارگاه های فوق شرکت ننموده و یا دفاتری که دچار ابهام در  این خصوص هستند با عنايت به كمبود فضا جهت حضور دعوت بعمل مي آيد.
خواهشمند است راس ساعت حضور بهم رسانيد.
چنانچه قصد اعزام نماينده داريد استدعا دارد معرفي نامه مربوطه را بهمراه داشته باشند.
دفتر آموزش و پژوهش كانون
تاریخ ارسال خبر: 
99/04/24