کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 13 اسفند 1399

قابل توجه وام گیرندگان از صندوق تعاون کانون

قابل توجه وام گیرندگان از صندوق تعاون کانون
باتوجه به ارقام جدید مبالغ  وام‌های صندوق تعاون كانون سردفتران و دفترياران، شایسته است وام گیرندگان محترم در موعد مقرر نسبت به واریز اقساط خود به طور منظم اقدام نمایند.

بر اساس  مصوبه هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مقرر شده درخصوص وام گیرندگانی که به صندوق تعاون کانون بدهی معوق دارند تضمینات اخذ شده به اجرا گذاشته شود ‌.

تاریخ ارسال خبر: 
99/05/04