کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 18 اسفند 1399

قابل توجه سردفتران و دفتریاران استان تهران

قابل توجه سردفتران و دفتریاران استان تهران
قابل توجه سردفتران و دفترياران استان تهران
به گزارش روابط عمومی، با پيشنهاد و پيگيري واحد  مالياتي كانون و موافقت هيئت مديره محترم جهت تسهيل در امور مالياتي همكاران ، از روز سه شنبه مورخ٩٩/٠٥/٢١  تا پايان روز٩٩/٠٥/٢٩ مشاورين مالياتي كانون سردفتران ودفترياران  به همراه گروهی به منظور ثبت و ارسال اظهارنامه مالياتي الكترونيكي عملكرد سال ١٣٩٨ و تبصره ماده ١٠٠ ( ماليات مقطوع عملكرد سال ١٣٩٨) از ساعت ١٥ الي ١٩ در سالن اجتماعات كانون با رعايت كليه پروتكل هاي بهداشتي و نوبت دهي مقتضي مستقر خواهند بود.
همكاراني كه مايل به استفاده از اين خدمات هستند می‌توانند با همراه داشتن مدارك ذيل و به ترتیب روزهای اعلام شده به کانون مراجعه نمایند.
ترتیب روزها:
١- سه شنبه ٩٩/٠٥/٢١ از دفتر شماره ١ الي ٣٠٠
٢- چهار‌شنبه ٩٩/٠٥/٢٢ از دفتر ٣٠١ الي ٦٠٠ 
٣- پنج شنبه ٩٩/٠٥/٢٣ از دفتر ٦٠١ الي ٩٠٠ 
٤- شنبه ٩٩/٠٥/٢٥ دفتر ٩٠١ الي ١٢٠٠ 
٥- يكشنبه ٩٩/٠٥/٢٦ دفتر ١٢٠١ الي ١٥٠٠
٦- دوشنبه ٩٩/٠٥/٢٧ دفتر ١٥٠١ الي آخر 
٧- سه شنبه ٩٩/٠٥/٢٨ كليه دفاتر شهرستان‌هاي استان تهران
٨-چهارشنبه ٩٩/٠٥/٢٩ اظهارنامه هاي اصلاحي و كليه دفاتري كه به هر نحو در زمان مقتضي موفق به حضور نشده‌اند.

ضمنا ساعت فعاليت در روز پنج شنبه ١٣ الي ١٧ مي‌باشد.

 مدارك مورد نياز:
*** همراه داشتن كد رهگيري پيش ثبت نام - كدپستي و نشاني محل فعاليت - جمع حق‌التحرير و گواهي امضاء و سايردرآمدهاي دفترخانه جمع هزينه ها-همراه داشتن سوابق 
*** مالياتي اظهارنامه‌هاي سنوات گذشته 
*** متقاضيان محترم حتما در زمان هاي يادشده با ماسك و دستكش و رعايت فاصله گذاري وساير پروتكل ها در محل كانون حاضر شوند.
فرم صورت درآمد و هزينه سالانه موديان به پوست اين خبر است:
تاریخ ارسال خبر: 
99/05/16