کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 18 ارديبهشت 1400

اطلاعیه مهم واحد فناوری و اطلاعات کانون

اطلاعیه مهم واحد فناوری و اطلاعات کانون
اطلاعيه مهم واحد فناوري و اطلاعات كانون 
قابل توجه همکاران  محترم 
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به اطلاع مي رساند :با پیگیریهای به عمل آمده از سوی واحد فناوری و اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران و انجام مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد رئیس کانون در این خصوص و ارایه برخی پیشنهادها، موضوع تهیه و خرید دستگاه PAD امضا که قبلا و به منظور انجام برخی امور، ضروری اعلام شده بود، کاملا منتفی شد و همکاران سراسر کشور در این خصوص هیچ گونه نیاز و تکلیفی نخواهند داشت.
تاریخ ارسال خبر: 
99/5/22