کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 15 اسفند 1399

نامه اداره کل ثبت استان تهران درخصوص رعایت مبحث چهارم ملی ساختمانها در رابطه باابعاد پارکینگها

نامه اداره کل ثبت استان تهران درخصوص رعایت مبحث چهارم ملی ساختمانها در رابطه باابعاد پارکینگها

نامه اداره كل ثبت استان تهران درخصوص رعایت مبحث چهارم ملی ساختمانها در رابطه باابعاد پارکینگ

 

تاریخ ارسال خبر: 
99/06/11
پیوست (فايل ضميمه)اندازه
1__1598951789750.pdf75.86 کیلوبایت
2__1598951791715.pdf96.85 کیلوبایت