کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص اجرای طرح واریز 10% برخط (آنلاین)

اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص اجرای طرح واریز 10% برخط (آنلاین)

اطلاعيه كانون سردفتران و دفترياران درخصوص اجراي طرح واريز 10% برخط (آنلاين)

فايل به پيوست است.

تاریخ ارسال خبر: 
99/06/31
پیوست (فايل ضميمه)اندازه
ده درصد آنلاین.pdf287.87 کیلوبایت