کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1400

اخبار کمیسیونهای مجلس/ از طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی و طرح بهبود فضای کسب و کار چه خبر ؟

اخبار کمیسیونهای مجلس/ از طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی و طرح بهبود فضای کسب و کار چه خبر ؟

اخبار کمیسیونهای مجلس/ از طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی و طرح بهبود فضاي كسب و كار چه خبر ؟

 به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران :در روزهای اخیر رییس و نایب رییس کانون بارها در جلسات کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی حضور یافته اند. در این رابطه آخرین تغییرات در طرح های مرتبط با دفاتر اسناد رسمی را از علی خندانی ، رییس کانون جویا شدیم.

به گزارش روابط عمومی، خندانی در رابطه با حضور رییس و نایب رییس کانون در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی، گفت: طی روزهای اخیر چندین بار در دو كميسيون جهش تولید و کمیسیون قضایی مجلس حضور یافته ایم. كميسيون جهش توليد در راستای  اجراي اصل 44 قانون اساسي تشكيل شده است. طرح اصلاح فضاي كسب و كار به اين كميسيون ارجاع شده و در حال بررسي مي باشد.

وی با بیان اینکه قسمتي از اين طرح مربوط به حوزه  سردفتران و وكلا مي باشد، به حضور مشترک روسای کانون سردفتران و دفتریاران و کانون وکلا در این جلسات اشاره کرد و افزود: در این کمیسیون فضاي حوزه سردفتري به عنوان حوزه كسب و كاري تلقی می شود که با  ادله و استدلال ها درخصوص عدم حذف ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و اصلاح ماده 5، سوالات پاسخ داده شد و بسیاری از ابهامات برطرف شده است.

وي با بيان اين كه اعتقاد داريم اگر اصلاحي قرار است اتفاق بيفتد بايد در قانون دفاتر اسناد رسمي باشد ،بر پيگيري اين موضوع تاكيد كرد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران به حضور خود در جلسات كميسيون قضايي مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: شوراي نگهبان طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی را به کمیسیون قضایی مجلس اعاده کرده و مركز پژوهش های مجلس و پژوهشكده قوه قضاييه، نظرات خود را نيز اعلام كردند تا دوباره این طرح در كميسيون مطرح شود.

وی افزود: برای برطرف شدن ایرادات از سازمانهای مرتبط از جمله کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شورای نگهبان، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت دارايي، سازمان تامين اجتماعي،وزارت صنعت و معدن، قوه قضاييه، مركز پژوهش های مجلس، پژوهشكده قوه قضاييه و چند ارگان ديگر نظرخواهی شده است که امیدواریم با اصلاح ایرادات، طرح موفق و مناسبی برای تصویب به صحن علنی مجلس ارسال گردد.

 

تاریخ ارسال خبر: 
99/8/12