کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

خبرهای خوش رییس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص سقف تحریر ماهانه/ کلیه اسناد غیرمالی از سقف تحریر ماهانه دفاتر خارج شد

خبرهای خوش رییس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص سقف تحریر ماهانه/  کلیه اسناد غیرمالی از سقف تحریر ماهانه دفاتر خارج شد

باتوجه به انعکاس مسائل و مشکلاتی که درخصوص اجرای سقف تحریر ماهانه دفاتر اسناد رسمی به‌وجود آمده بود و از سوی همکاران در سراسر کشور، کانون‌هاو جوامع عنوان می‌شد، کانون مرکز این مهم را در سازمان ثبت پیگیری کرد که بانظر مساعد مسئولان سازمان و دستور و تایید ریاست سازمان ثبت، تصمیمات جدیدی در رابطه با سقف حق‌التحریر ماهانه دفاتر اسناد رسمی گرفته شد که طی چند روز آینده به مرحله اجرا خواهد رسید.

**

رییس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص اجرایی شدن سقف حق‌التحریر موضوع تبصره ۷ ذیل بخشنامه تحریر دفاتر اسناد رسمی که در سال جاری توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد، گفت: مقرر بود دوبرابر میانگین کل درآمد سال قبل دفاتر اسناد رسمی به عنوان سقف درآمد هر مرکز استان تعیین شود و دفاتر استان از آن سقف تبعیت کنند.

 

علی خندانی ادامه داد: این طرح در ابتدا به صورت کلی مطرح شد و در ادامه در راستای پیگیری اجرای آن، با نظرات دریافتی از سوی همکاران سردفتر در استان‌های مختلف و کانون‌ها و جوامع، پیشنهادات به ریاست و مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتقل شد و چندین جلسه در بخش‌های مختلف سازمان ثبت تشکیل و در نهایت مقرر شد نسبت به حق‌التحریر ضوابط جدیدی تعیین شود.

 

وی با بیان اینکه پیش از این تعدادی از اسناد غیرمالی از شمول سقف حق‌التحریر حذف شده بود، گفت: خدمات ثبتی، خدمات تبعی ثبتی به صورت کلی، فک، فسخ، وکالت‌های کاری، گواهی امضا و مسائل این چنینی از حوزه سقف ماهانه دفاتر خارج شده بود اما به دلیل ادامه مشکلات و اینکه هنوز برخی از اسناد وکالت مالی مانند وکالت فروش جامع، وکالت فروش ملک و وکالت کاری اتومبیل و برخی از سایر اسناد غیرمالی حذف نشده بود و ممکن بود برخی از دفاتر باتوجه به رسیدن به سقف، در آستانه تعطیلی قرار گیرند و در نهایت مقرر شد در مورد دفاتری که در یک حوزه ثبتی فقط یک دفتر اسناد رسمی‌ وجود دارد در صورتی که با دفاتر حوزه ثبتی مجاور فاصله نزدیک نداشته باشد، سقف به طور کلی برای آن دفتر برداشته شود.

 

خندانی با اشاره به اینکه در شهرها و حوزه‌های ثبتی که کلیه دفاتر آن حوزه، سقف همه دفاتر به صورت کامل پر شده باشد، با اعلام و گزارش از سوی حوزه ثبتی مربوطه به سازمان ثبت، به عدد سقفی که برای آنها وجود داشته، ۴۰ درصد تا انتهای سال اضافه می‌شود، گفت: اگر این رقم طی چند ماه آینده مجددا برای همه دفاتر مذکور پر شود، دوباره ۴۰درصد تا پایان سال افزوده می‌شود و قابل تکرار است.

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به برخی تخلفات صورت گرفته از سوی عده‌ معدودی از سردفتران در رابطه با وارد کردن رقم نادرست حق‌التحریر در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اظهار داشت: در این مرحله مقرر شد اسناد قطعی و وکالت اتومبیل و اسناد غیرمالی غیر قابل ویرایش باشد ودر آینده با بررسی دقیق و رعایت کلیه جوانب مشمول کلیه اسناد خواهد شد.

 

وی افزود: کلیه اسناد غیر مالی در دفاتر از عدد سقف خارج هستند و مشمول سقف قرار نمی‌گیرند و این امر راه‌گشای دفاتری است که سقف آنان پر شده و امکان تنظیم سند ندارند.

تاریخ ارسال خبر: 
99/08/13