کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

گزارش مالی خزانه‌دار کانون درخصوص عملکرد مالی 6 ماهه اول سال 1399

گزارش مالی خزانه‌دار کانون درخصوص عملکرد مالی 6 ماهه اول سال 1399

عليرضا سليمي نائيني عضو هيات مديره و خزانه دار كانون سردفتران و دفترياران در اجراي تبصره 2 ماده 4 آيين نامه داخلي كانون، گزارش مالي كانون را در 6 ماه اول سال 1399 را تشريح و به سوالات مختلف اين بخش پاسخ داد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتراران و دفترياران، خزانه دار كانون سردفتران و دفترياران تصريح كرد: مراحل تصويب بودجه هر سال، از آبان ماه سال قبل با ارسال فرمهاي خاص اعلام برنامه استانها در سال پيش رو آغاز مي شود كه بعد از دريافت فرمهاي تكميل شده توسط استانها، كميته اي مركب از رييس، نايب رييس، خزانه دار، مدير داخلي، رييس امور مالي و مسوول امور استانها حداكثر تا پايان دي ماه بودجه مورد نظر را تهيه و به هيات مديره پيشنهاد مي دهد تا پس از تصويب در هيات مديره، جهت تاييد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ارسال مي گردد و معمولا تا قبل از اتمام سال، اين فرآيند نيز پايان  مي پذيرد.

 

وي با اشاره به كسر وصولي هاي ماهانه كه به دليل كم توجهي برخي دفاتر اسناد رسمي صورت  مي پذيرد تصريح كرد: فرآيند وصول 10درصد كانون به صورت برخط، از ابتداي مهرماه در سراسر كشور آغاز شده است كه مشكل واريزي دفاتر اسناد رسمي به كانون را مرتفع مي نمايد.

 

عضو هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به لزوم سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف با ملاحظات قانوني تصريح كرد: بزرگترين خسارت امروز، ذوب شدن سرمايه كانون در شرايط ناپايدار اقتصادي كشور است.

 

خزانه دار كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به عزم جدي  اين هيات مديره براي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف تاكيد كرد: اكتفاء به سود چند سپرده بانكي، بي تدبيري محض است و حتي با رعايت قوانين و مقررات فعلي نيز، امكان تبديل سرمايه هاي كانون وجود دارد.

 

خزانه دار كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به شرايط بسيار دشواري كه در حال عبور از آن هستيم تاكيد كرد: ساده ترين كار در همه بخشها، نشستن و سخن گفتن و نقد كردن امور است در حالي كه در ميدان عمل، با شرايط و متغيرهاي متفاوت و غيرقابل پيش بيني مواجه هستيم و قطعا هر تصميم، موافقان و مخالفان خود را دارد، ليكن در مقام عمل بايد كار صحيح و منطبق با عقل و كارشناسي را انجام داد.

 

سليمي نائيني با اشاره به افزايش قابل توجه هزينه هاي جاري كانون تصريح كرد: نيازمند ايجاد فضاي جديدي در توسعه و رونق كسب و كار دفاتر اسناد رسمي هستيم كه ان شاالله با اجراي طرح جامع تحول فناوري كانون، زيرساختهاي اين مهم فراهم مي گردد.

 

خزانه دار كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به ميزان سپرده هاي كانون سردفتران و دفترياران افزود: در حال حاضرسپرده هاي كانون در حساب ماده واحده تا پايان شهريور 1399 جمعا به مبلغ 307/740/702/318 ريال و همچنين سپرده هاي بلند مدت حساب گواهي امضاء تا پايان شهريور 1399جمعا به مبلغ  385/131/750/000  ريال مي باشد.

 

عضو هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به تفكيك گزارش امور مالي كانون با عملكرد صندوق تعاون اشاره كرد: گزارش عملكرد صندوق تعاون مستقلا از اين گزارش و از طرف مسوولين محترم صندوق ارايه مي گردد.

 

خزانه دار كانون سردفتران و دفترياران درادامه به مبالغ هزينه شده در 6 ماهه نخست سال جاري اشاره كرد و به بيان اين مبالغ  به اين شرح پرداخت:

 

بخش اول: درآمدها و وصولي ها و سرمايه گذاري ها

 

وصولي هاي حق بيمه بازنشستگي

 

مجموع ده درصد حق التحرير وصول شده بابت حق بيمه بازنشستگي از دفاتر اسنادرسمي كشور در شش ماه فروردين لغايت 99/06/31 به شرح زير بوده است:

 

مجموع وصولي هاي شش ماهه 1399 مبلغ  2/007/335/259/576 ريال با حدود 35796 تراكنش واريزي به حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت 0200460906005 كانون سردفتران ودفترياران نزد بانك ملي شعبه خيابان ميرزاي شيرازي بوده است.

 

 بخش دوم : هزينه ها

 

هزينه هاي پرسنلی پرداخت شده در اين سرفصل مجموع  58/834/673/301  ريال و هزینه های اداری براي مخارج موضوع اين سرفصل در شش ماهه ابتداي سال مالي1399  مبلغ  28/845/213/437 ريال است.

 

* پرداخت هاي انجام شده به كانون ها و جوامع استاني و سرمايه اي

 

هزينه هاي سرمايه اي و خريد اثاثيه در شش ماهه ابتداي سال 99 مبالغ زير پرداخت شده است :

 

رديف

عنوان هزينه

مبلغ

1

تعمير و نگهداري ساختمان ها

527/425/270

2

اثاثيه اداري و ميز و كمد و ...

2/642/995/000

3

كتاب براي كتابخانه

53/259/000

4

سرمايه مجله كانون

30/000/000

جمع كل

742/153/000

 

ضمنا هزينه پرداختي بابت احداث ساختمان هاي برخي استانها در شش ماهه ابتداي سال 99 به شرح زير مي باشد:

 

زمين كانون سردفتران استان قم                                  6/842/000/000    ريال

ساختمان جامعه سردفتران استان آذربايجان غربي          26/203/567/519   ريال

ساختمان جامعه سردفتران استان گيلان                      6/496/330/782      ريال

زمين كانون سردفتران و دفترياران استان سمنان             3/229/204/236     ريال

ساختمان مطهري                                                     1/866/609/600  ريال

 

* هزينه هاي حق بيمه بازنشستگي _ مستمري بازماندگان _ بيمه بيكاري دفترياران

 

تفكيك هزينه هاي پرداخت شده در اين سرفصل مجموعاً مبلغ    940/162/035/975  ريال و به شرح زير بوده است :

 

1-4- حق بيمه بازنشستگي سردفتران ودفترياران مركز     207/753/322/639   ريال

2-4- حق بيمه بازنشستگي سردفتران ودفترياران استان ها   305/906/086/789   ريال

3-4- معوق پرداختي به سردفتران ودفترياران بازنشسته مركز   4/202/660/948   ريال     

4-4- معوق پرداختي به سردفتران ودفترياران بازنشسته استان ها    7/728/376/166  ريال

5-4- مستمري بازماندگان سردفتران ودفترياران مركز      128/719/319/067  ريال

6-4- مستمري بازماندگان سردفتران ودفترياران استان ها    261/436/589/671  ريال

7-4- معوق پرداخت شده به بازماندگان سردفتران ودفترياران مركز  1/145/486/029  ريال

8-4- معوق بازماندگان سردفتران ودفترياران استان ها   6/015/102/097  ريال

9-4- عيدي معوقه بازنشستگان مركز   297/761/111    ريال

10-4- عيدي معوقه بازنشستگان استان ها    383/522/224   ريال

11-4- عيدي معوقه بازماندگان مركز       43/000/000 ريال

12-4- عيدي معوقه بازماندگان استان ها      288/617/592  ريال

13-4- كمك هزينه وراث غيرمشمول دريافت مستمري در مركز 36/000/000   ريال

14-4- كمك هزينه وراث غيرمشمول دريافت مستمري در استان ها    24/000/000  ريال

15-4- كمك هزينه بيكاري دفترياران مركز    2/761/634/343  ريال

16-4- كمك هزينه بيكاري دفترياران استان ها    11/196/147/289   ريال

17-4- كمك هزينه بيكاري معوق دفترياران مركز    375/875/235   ريال

18-4- كمك هزينه بيكاري معوق دفترياران استان ها  1/658/534/775   ريال

19-4- هزينه بيمه عمر سردفتران و دفترياران    190/000/000  ريال

 

     مجموع                                                                                           940/162/035/975  ريال

 

ساير اطلاعات قابل ارايه در ارتباط با هزينه هاي حقوق بازنشستگان ومستمري بازماندگان به شرح زير مي باشد :

الف- تعداد بازنشستگان وبازماندگان مركز وشهرستان ها به شرح جدول زير است :

 

شرح

تعداد

اضافه شده در سال جاري

بازنشستگان مركز

837

14

بازنشستگان شهرستان ها

576

19

بازماندگان مركز

917

1

بازماندگان شهرستان ها

438

0

 

2768

34

 

ب- از ابتداي سال 1399 حق بيمه بازنشستگي براي سردفتران و بازماندگان آنان با سمت بازنشسته و  با 30 سال اشتغال كامل مبلغ 82/576/333  ريال و براي دفترياران بازنشسته و بازماندگان آن ها  با سمت بازنشسته و به ازاي همان مدت اشتغال مبلغ 66/061/067 ريال مي باشد و حق بيمه بازنشستگي براي سردفتران و بازماندگان آنان با سمت مستعفي،سلب صلاحيت، ازكارافتاده با 30 سال اشتغال كامل مبلغ 75/694/972 ريال و براي دفترياران بازنشسته و بازماندگان آن ها  با سمت مستعفي،سلب صلاحيت، ازكارافتاده و به ازاي همان مدت اشتغال مبلغ60/555/978  ريال مي باشد.

 

* هزينه هاي درماني

 

هر چند آمارهاي تخصصي و به تفكيك دقيق بيمه و درمان، از سوي همان واحد اعلام مي گردد ليكن مجموع هزينه هاي درماني پرداخت شده (اعم از اسناد درماني سال 98 و يا 99 ) مبلغ 238/937/885/986  ريال  و به شرح زير بوده است :

 

1-5- هزينه درماني سردفتران ودفترياران مركز                                39/451/618/347   ريال

2-5- هزينه درماني سردفتران ودفترياران استان                               93/602/860/914  ريال

3-5- هزينه درماني پرداختي به مراكز راديولوژي و آزمايشگاهها           25/291/753/322  ريال

4-5- هزينه هاي درماني پرداخت شده به درمانگاهها وبيمارستان ها     53/673/794/779  ريال

5-5- هزينه هاي درماني پرداختي به داروخانه ها                              24/881/912/150   ريال

6-5- هزينه هاي درماني پرداخت شده به مراكز فيزيوتراپي                  1/807/887/317   ريال

5-5- هزينه هاي درماني پرداخت شده بابت دندانپزشكي                        106/475/854  ريال

7-5- هزينه هاي درماني پرداخت شده بابت چشم پزشكي و عينك         121/582/303    ريال

   

مجموعا مبلغ                                                                           238/937/885/986  ريال

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
99/09/23