کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

دیدار اعضاء هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان با هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر مقدس قم

دیدار اعضاء هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان با هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر مقدس قم

اعضای هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان  قم در آستانه روز ششم دی ماه “روز تکریم جایگاه نهاد سردفتری اسناد رسمی”با هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر مقدس قم دیدار و گفت وگو کردند.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران :در این دیدار با تبیین جایگاه دفاتر اسناد رسمی در تنظیم روابط حقوقی و نقش ویژه این نهاد در وصول وجوه و عوارض مختلف عمومی و کمک به گردش امورات شهری بر تعامل بیشتر این دو نهاد و استفاده از تجارب و  مشاوره های دفاتر اسناد رسمی در تصمیم گیری های شهری تأکید شد.

 

همچنین درخصوص برخی مشکلات و چالش های دفاتر اسناد رسمی استان با شهرداری بحث و تبادل نظر شد.

تاریخ ارسال خبر: 
99/10/06