کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 14 اسفند 1399

سومین جلسه دفتریاران تهران با اعضا دفتریار عضو هیات مدیره کانون برگزار شد

سومین جلسه دفتریاران تهران با اعضا دفتریار عضو هیات مدیره کانون برگزار شد
علی خندانی، رییس کانون ضمن حضور در این جلسه سخنانی ایراد و به سوالات مطروحه صنفی پاسخ داد که مورد تقدیر حاضرین قرار گرفت.
در ادامه این جلسه که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد، نمایندگان دفتریار ضمن ارائه گزارش عملکرد شش ماهه گذشته، به بررسی  مسائل و مشکلات حوزه دفتریاری پرداخته و به پرسشهای همکاران در این زمینه پاسخ داده و راهکارهای لازم را ارائه کردند.

 

تاریخ ارسال خبر: 
99/11/29