کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 03 مرداد 1400

آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی 1400

آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی 1400

به گزارش روابط عمومي متن آيين نامه شماره 9000/583/100مورخ 1400/01/10 رياست محترم قوه قضاييه در خصوص "قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران ودفترياران "درج شده است .

تاریخ ارسال خبر: 
1400/01/16
پیوست (فايل ضميمه)اندازه
نامه جدید قانون دفاتراسناد رسمی سال 1400.pdf773.11 کیلوبایت