کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

اعلام تعرفه تکمیل و ارسال تقاضانامه الکترونیکی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی در دفاتر اسنادرسمی

اعلام تعرفه تکمیل و ارسال تقاضانامه الکترونیکی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی در دفاتر اسنادرسمی

نرخ تعرفه تكميل و ارسال تقاضانامه الكترونيكي براي اراضي و ساختمان هاي فاقد سندرسمي در دفاتر اسناد رسمي اعلام شد.

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،‌بنابر بخشنامه صادره از سوي اعلام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، طبق تبصره 1 ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي ساختمان هاي فاقد سندرسمي مصوب 1391/4/25 رياست قوه قضاييه، دفاتر اسنادرسمي مكلفند در صورت مراجعه متقاضي نسبت به تكميل فرم تقاضانامه الكترونيكي و ارسال اصل مدارك مورد نياز به هيات هاي حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون ياد شده عمل نمايند.

 

بنابراين، ميزان نرخ دريافتي مقرر از سوي دفاتر اسنادرسمي به اين شرح اعلام شده است: