کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

"راهنمای درخواست اصلاح اطلاعات اوراق" درسامانه تولید وچاپ اوراق

"راهنمای درخواست اصلاح اطلاعات اوراق" درسامانه تولید وچاپ اوراق
بخش " درخواست اصلاح اطلاعات اوراق " در سامانه تولید وچاپ اوراق راه اندازی گردیده است . همکاران میتوانند راهنمای این بخش را در بند 11 "راهنمای کاربران" در سامانه فوق ملاحظه نموده ویا با مراجعه به صندوق پستی خود در پرتال کانون سردفتران ودفتریاران ، راهنمای نحوه عمل درمورد اصلاح اطلاعات اوراق را دریافت دارند.
روابط عمومی کانون سردفتران ودفتریاران