کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

اعضای کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد در کانون مرکز حضور یافتند

اعضای کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد در کانون مرکز حضور یافتند

اعضاي كانون سردفتران و دفترياران استان يزد روز گذشته در كانون مركز حضور يافتند.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، نمايندگان هيات مديره كانون يزد با حضور در واحدهاي مختلف كانون مركز با روند اجرايي كار و نحوه عملكرد بخش هاي مختلف اين كانون آشنا شدند.

 

اعضاي كانون سردفتران و دفترياران استان يزد عصر روز گذشته با حضور در جلسه هيات مديره كانون مركز به ارايه گزارشي از عملكرد كانون يزد پرداخته و نظرات و پيشنهادات خود را در زمينه هاي گوناگون از جمله بيمه و درمان اعلام كردند.

 

در ابتداي اين جلسه دشتي اردكاني، رييس كانون سردفتران و دفترياران با تبريك اعياد پيش روي قربان و غدير، اظهار داشت: با حضور نمايندگان كانون يزد از ابتداي صبح تاكنون به بررسي مسائل و مشكلات موجود در ميان همكاران آن استان پرداخته ايم و اميدواريم با تلاش و ياري اعضاي هيات مديره كانون مركز و همكاران در استان يزد شاهد مرتفع شدن مشكلات باشيم.

 

آقاصفري، عضو هيات مديره و رييس دفتر روابط عمومي كانون نيز در اين ديدار ضمن قدرداني از حضور نمايندگان كانون يزد گفت: با تشكيل كانون هاي مختلف ضرورت تشكيل شوراي عالي سردفتري به شدت احساس مي شود و تشكيل اين شورا نيازمند قانون نيست. اين از لوازم تشكيل كانونهاي متعدد است. اين يك ضرورت عقلي است و آرا وحدت رويه را بايد شورا صادر كند وگرنه راي وحدت رويه نيست.

 

در ادامه احمدعلي سيروس، نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران نيز با بيان اينكه در حوزه عملكرد واحدهاي خود اصلاح آيين نامه بيمه و بازنشستگي را در اولويت امور قرار داده اند، افزود: در ابتداي امر و در وهله اول از 8 خرداد ماه سال جاري اصلاح آيين نامه بيمه و بازنشستگي آغاز شد و در 7 مرداد ماه به پايان رسيد و نتيجه كار در اختيار اعضاي هيات مديره و ساير سردفتران اسنادرسمي سراسر كشور قرار گرفت.

 

وي ادامه داد: با بودجه 20 ميليون توماني در سال براي جوامع و كانونها نمي توان كاري انجام داد. من حتي معتقدم مي توان نظر مشورتي را در استان ها انجام داد و هر استاني خود در اين زمينه فعال باشد.

 

سيروس با باين اينكه معتقدم بهتر است در هر استاني محاسبات بيمه اي مربوط به همكاران آن استان انجام و كار كارشناسي در استانها صورت گيرد،‌ادامه داد: در اين صورت فقط پرداخت ها در تهران انجام مي شود و با اين روش سرعت پرداخت ها در بيمه و درمان افزايش مي يابد.

 

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه در اين زمينه طرحي را ارايه كرده كه براساس آن روش انجام محاسبات در استان ها با نمايندگاني انجام مي شود و پرداخت در تهران است، تاكيد كرد؛ صرفه جويي در ارايه خدمات در بيمه و درمان معني ندارد و بايد كاري كه به نفع همه همكاران  است انجام شود.

 

در ادامه اين جلسه محمد گودرزي، عضو ديگر هيات مديره كانون مركز و رييس دفتر نظارت و بازرسي كانون ضمن خيرمقدم به همكاران استان يزد، اظهار داشت: اينكه كانون ها خودگردان شوند اشكالي ندارد اما بايد حد و مرز مشخص باشد و در اين رابطه آيين نامه نوشته شود. اگر از دل خود قانون آيين نامه براي تخصيص بودجه و براساس سرانه دفاتر نوشته شود خيلي هم خوب است.

 

وي درخصوص بحث بيمه و درمان گفت: به عقيده من طرح پايلوت اجرا شده در استان قزوين طرح خوب و موفقي بوده است و استفاده كنندگان اين طرح كاملا رضايت داشته اند. در اين طرح فرد واسط را حذف كرده ايم و من معتقدم با كمك همكاران بيمه و درمان كانون اين طرح به صورت كشوري قابليت اجرا خواهد داشت.

 

در ادامه اين جلسه، نمايندگان كانون يزد با اشاره به اينكه بايد تمركز گرايي در تهران را فراموش كرد و زمان پايلوت كردن در استانها گذشته است، خواستار تسريع انجام امور در زمينه بيمه و درمان استان ها شدند.

 

همچنين كوتاه كردن زمان پرداخت وجوه در بخش بيمه به همكاران سراسر كشور، تخصيص تنخواه استاني براي جوامع و كانونها، افزودن به اختيارات كانون ها و جوامع استان ها از جمله ديگر درخواست هاي نمايندگان كانون يزد در اين نشست بود.

 

 همچنين در اين جلسه تسويه حساب مالي جامعه يزد مربوط به دوره پيش از تبديل شدن جامعه به كانون انجام شد.