کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان انتخاب شدند

اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان انتخاب شدند

اعضاي هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران استان كرمان انتخاب شدند.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، با رأي گيري داخلي در بين اعضاي نخستين دوره هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران استان كرمان( كه پيش از اين جامعه استان كرمان بود،) محمد گلشني، به عنوان رييس هيات مديره كانون اين استان انتخاب شد.

 

سمت هاي تعيين شده با راي گيري داخلي اعضا به اين شرح است:

-          محمد گلشني،عضو اصلي به عنوان رييس هيات مديره

-          فرود رفعتي، عضو اصلي به عنوان نايب رييس

-          علي سالاري، عضو اصلي به عنوان خزانه دار

-          مسعود مسعودي نيا، عضو اصلي به عنوان دبير

-          صادق مرتضوي فر، عضو اصلي

 

انتهاي پيام